ConseilTsidika

Torohevitra : Ireo azo hampiasana ny atody amin’ny fikarakarana tokan-trano

Mahazatra ny olona ny mampiasa ny atody hatao laoka, na hikarakarana sakafo sy ireo mofomamy isan-karazany. Singa iray manome tsiro ny sakafo ny atody ary maro mpankafy ihany koa. Ankoatra ny zava-tsoa entiny amin’ny fahasalamna dia mitondraz voka-tsoa amin’ny fikarakarana ireo fitaovana sy entana ao an-tokantrano ihany kao ny atody. Maro ny azo hampiasana ny atody ary betsaka ny vokatra entiny.

Maro amintsika no mampiasa fanaka vita amin’ny hazo, vetivety dia mandray loto anefa izy ireny ka manahirana ny manadio azy. Azo hampiasanaina anefa ny atody amin’ny fanadiovana izany. Afangaro tsara ny tapotsin’atody sy ny rano dia iny no hisafoana ilay fanaka rehefa hitanao fa niala daholo ny vovoka mety nipetapetaka taminy. Sady tsy manimba hazo ity fikafika iray ity no manome aina sy mampamirapiratra indray ny fanaka ao an-trano.

Ankoatra ny fanaka dia mahazo ny anjarany ihany koa ny voninkazo sy ireo zava-maniry ao antrano. Rehefa mahandro atody amin’ny korany dia tsy tokony hariana intsony ilay rano fa havela hangatsiaka ary hanondrahana ilay voninkazo na ilay zava-maniry. Manana singa manome aina zava-maniry iny rano avy nandrahoana atody iny.

Mbola maro ny zava-tsoa entin’ny atody raha hikarakarana tokantrano ankoatra ireo efa voalaza ireo. Afaka manala ny loto mipetaka amin’ny akanjo na lamba volon’ondry ihany koa ny atody amin’ny alalan’ny fampiasana iny tapotsin’atody iny havela hipetaka eo amin’ilay loto mandritra ny 15 minitra mialohan’ny hanakobanana azy amin’ny rano ary hanasana azy avy eo.

Mahasoa ny atody, na ara-pahasalamana izany na ara-pikarakarana tokantrano. Azo ampiasaina daholo na ny tapotsiny na ny tamenany na ny akorany na ihany koa aza ny rano nandrahoana azy fa ny tsirairay samy mahita izay ilainy. Mahasoava ary eh.

Laisser un commentaire