ConseilTsidika

Torohevitra: Ny voka-tsoa azo avy amin’ny fihinana akondro

Anisan’ny voankazo hita mandavan-taona ny akondro. Maro ireo voka-tsoa entin’izy io amin’ny fiainan’olombelona, na amin’ny lafiny ara-pahasalamana izany na eo amin’ny fikolokoloana endrika. Raha mahakasika ny ara-pahasalamana manokana, ny fihinana akondro dia anisan’ny mitondra voka-tsoa ara-pahasalamana tsy ampoizina maro.

Ny fihinana akondro iray isanandro, voalohany indrindra, dia mampidina ny tosi-drà ho an’ireo olona taizan’izany. Noho ity voankazo ity manan-karena potasioma sy manesioma betsaka, dia manampy vatana amin’ny fandrindrana ny ra ao anatin’ny vatana. Hanina iray isa-maraina ny fihinana azy.

Ny fihinana akondro ihany koa dia anisan’ny manampy ny olona hiady amin’ny rarin-tsaina. Rehefa mahatsapa fitaintainana na miaina rarin-tsaina ny olona iray, ny fihinana akondro iray dia manampy ny olona ho tony. Ankoatra izay, manampy amin’ny fifantohana ihany koa ny akondro.

Mampitony ny fitohanana ihany koa ny fihinana akondro. Noho izy manan-karena “antioxidant” sy “fibre” isan-karazany, ny akondro dia manala ny fitohanana ary mandrindra ny fandevon-kanina ao anatin’ny vatana.

Farany, ho an’ireo mpanao fanatanjahan-tena, ny akondro dia voankazo mitondra hery ary manankarena vitamin izay ilan’ny vatana. Manala ny arerahana eo amin’ny mpanao fanatanjahantena ity voankazo ity ary mampihena ny “crampes” amin’ny hozatra.

Laisser un commentaire