ConseilTsidika

Torohevitra mampihena ny kibo

Olan’ny akamaroan’ny vehivavy ny be kibo. Amin’izao fotoanan’ny fihibohana izao indrindra, maro ireo olona mitaraina fa nihangeza.Tsy mikotrana fa mihinan-kanina matetika. Tsy voatery avy amin’ny sakafo anefa no mahatonga ny kibo hiangeza, fa misy fahazarana mahatonga azy io. Azo atao anefa ny manakely kibo fa mila finiavana.

Anisan’izany ny fisotroana rano matetika, indrindrarehefa vao mifoha maraina. Manala ny tavy sy ireo “toxines” ao amin’ny vatana ny rano. Mihena ihany koa ny anohanana rehefa ampy ny rano sotroina. Tokony mahalany rano 1 litra isan’andro farafahakeliny. Minitra vitsy mialohan’ny sakafo, misotro rano iray vera mba tsy hiaotra ny fatra sahaza ny hanina lany. Ny akamaroan’ny olona mahalany sakafo betsaka rehefa mangetaheta.

Tsy ny fihenan’ny kibo ihany no tanjona fa hitandro ny fahasalamana ihany koa. Mila mazoto mihinana legioma. Vitsy anefa ireo olona mankafy legioma, ho fisorohana izany, ezahina atao maro loko ny ao anaty lovia mba hampazoto ny mihinana azy. Manampy betsaka amin’ny fanatratrarana ny tanjona ho fisa-kibo ihany koa ny fihinana legioma.

Fadiana ihany koa ny fihinana ireo sakafo eny an-dalambe, na ny manao “kibo an-tsena”. Indrindra ireo kiendiendy, ireo sakafo be menaka sy “mayonnaise”. Ny fihinanana zava-mamy toy ny vatomamy sy ny mofo mamay isan-karazany no tena tsy maintsy fadiana satria mandray anjara lehibe amin’ny fahazoana kibo izany. Raha toa ka mitady zava-mamy, aleo mihinana voankazo. Azo atao ihany koa ny mihinana ireny voaloboka maina ireny.

Maro ireo mieritreritra fa ny fifadian-kanina no tena mampihena haingana. Marina tokoa izany nefa mankarary sady manabe kibo ihany koa ny fifadina tanteraka. Tsy maintsy hajaina ny misakafo in-telo isan’andro sy miala amin’ny fihinana zava-mamy be loatra sy sakafo be menaka. Fadiana fotsiny ny mitsakotsako eny anelanelam-potoana. Mitsako miadana mba ahafahan’ny vavony miasa tsara rehefa misakafo, ary atao maharitra 20 minitra eo ny fihinana azy.

Laisser un commentaire