Dépêches

Antananarivo: Taxi Moto

Manomboka izao dia ara-dalàna ara-panjakana ny fisian’ny taxi moto, izay ao anatin’ny fikambanan’ny Taxi Moto MAILAKA. Miisa 1.200 izao izy ireo no efa ao anatin’io fikambanana ara-dalàna io, izay miasa ato anatin’ny faritra Analamanga. Mba hamantarana azy ireo dia hisy ny famantarana ny moto sy ny aron’akanjo manokana anaovan’ny mpitondra azy. Hisy ihany koa ny fanomezana fampiofanana azy ireo.

Laisser un commentaire