ActualitésTsidika

Manandriana : Nisy ny fiaraha-mientana amin’ny fanamborana ny kianja filalaovam-baolina

Niara-nientana nanamboatra ny kianja filalaovam-baolina, ao amin’ny fokontany Ambohitsoa, kaominina Manandriana , ireo mponina tao an-toerana.

« Mila averina ny firaisan-kina eo amin’ny malagasy. Anisan’ny nahavitan’ny ntaolo asa maro, ary nampivoatra ny fiaraha-monina io firaisan-kina io. Ireo mponina eto an-toerana dia miezaka mitana izany hatrany, taratr’izany izao fifandrombonana amin’ny fanamboarana ny kianja izao » hoy ireo tompondraikitra ao an-toerana.

« Tombony ho an’ny rehetra ny fahavitan’ity kianja ity, indrindra ho an’ny mpanao baolina kitra sy ny mpianatra sy ireo mpanao fanatanjahantena. Izany dia tsy tokony atao ambanin-javatra satria anisan’ny mampivoatra ny tanora sy ny fanatanjahan-tena ety an-toerana » hoy i Ruffin, mpilalao baolina kitra.

Miainga amin’ny fandraisana andraikitra ny fiovana sy ny fampivoarana ny tanàna. Ny tsirairay dia manana anjara biriky ao anatin’izany ary tsy voatery hiandry tomponandraikitra fa ireo tanora dia afaka mifanolo tanana.

Laisser un commentaire