SocialTatitra

Maroc : Hanatsara ny fari-pahaizan’ny mpianatra eny an-tsekoly

Rendrika tao anatin’ny krizy ny tontolon’ny fampianarana tao Maroc, tao anatin’ny 40 taona izao. Ny hanafaka ny mpianatra ao anatin’izany krizy izany no andraikitra lehibe napetraky ny governemanta tarihin’i Aziz Akhannouch, izay ao anatin’ny sori-dalana napetrany, dia ny hanatsahatra ireo andrana fanavaozana rehetra teo aloha ka tsy nahitam-bokany. Ny fiovan’ny rafitra teo amin’ny fampianarana tao an-toerana ity, izay nanomboka tamin’ny nametrahana ny mpanjaka Mohamme VI, ny taona 1999. Taratr’izany fihenan’ny fari-pahaizan’ny mpianatra ao an-toerana izany ny fihemorana tao anatin’ny filaharan’ny PISA. Anisan’ny olana nipetraka ny tsy fahampiana fanofanana ireo mpampianatra. 

Laisser un commentaire