PolitiqueTatitra

Belgique : Tsy maintsy hampandraisina anjara amin’ny fifidianana europena ireo tanora 16-17 taona

Tsy maintsy mandray anjara amin’ny fifidianana ao Europe ireo tanora latsaky ny 18 taona amin’ny 9 Jona izao,raha ny didy navoakan’ny fitsarana momba ny lalam-panorenana Belge. Mitovy zo amin’ireo olona efa feno taona izy ireo ao anatin’izany. Ny lalàna Belge nivoaka ny desambra 2023, dia namaritra fa afaka mandray anjara amin’ny fifidianana ny tanora tsy mbola ampy taona, 16 sy 17 taona. Vao voalohany no hampiharana ity lalàna ity araka izany, ary tsy voatery ho voasoratra ireo mpifidy. Etsy ankilazan’izay kosa anefa, nisy ireo  mpifidy lehibe nanantona ny fitsarana momba ny lalam-panorenana, naneho hevitra momba ny tsy fitoviana eo amin’ny fandraisana ireo mpifidy ampy taona no mihoatra, ity farany izay iharan’ny sazy  raha tsy manatanteraka ny adidiny. I Belgique, dia anisan’ny firenena lehibe sy matanjaka ao Europe, ary ny fifidianana dia adidy sy andraikitra tsy maintsy ataon’ny tsirairay, tahaka izany ihany koa ny ao Grèce sy Luxembourg.

Laisser un commentaire