ActualitésTsidika

Tantara : Toerana manan-tantara, azo tsidihina ny Rovan’Itsinjoarivo

Anisan’ireo toerana manan-tantara sy mahafinaritra eto Imerina ny rovan’Itsinjoarivo. Vitsy anefa ny mahalala ny fisian’izany Rova izany.

Sahabo eo amin’ny 46 km miàla an’Ambatolampy no misy azy. Alohan’ny ahatongavana eo Ambatolampy no mivily miatsinanana. Anisan’ny mampiavaka ny tananan’Itsinjoarivo ny fandalovan’ny reniranon’ny Onive ao. Ity farany izay renirano miainga avy any Ambodin’Ankaratra no miatsinanana hikambana amin’ny reniranon’Imangoro. Ny toerana dia rakotr’ala, hany ka mitomandàvana sy mambabo ery izato fitàzana azy avy lavitra. Mbola anisan’ny mahasarika ao Tsinjoarivo ihany koa ny fisian’ilay riandrano avo be izay mahatratra 30 metatra ny haàvony, ary antsoina hoe Andriamamovoka. Noho ny hatsaran’ny toerana dia nanjary lasa toerana fitsangatsanganan’ny Mpanjaka avy eto Antananarivo teo Itsinjoarivo nanomboka tamin’ny fanjakan-dRanavalona I, hatramin’ny fiafaran’ny Fitondran’Andriana teto Imerina.

Raha ny tantara dia Andrangalisa no anaran’ny tanàna teny amboalohany, saingy rehefa nanorina ny Rova (hitantsika amin’ny sary) ny Mpanjaka Ranavalona I dia novaina ho Itsinjoarivo noho izy mahatazana toerana betsaka. Misy milaza koa fa noho izy tazantazanin’Iarivo no niantsoana azy toy izany. Ny taona 1849 no nanorenan-dRanavalona I ny Rovan’Itsinjoarivo. I Andrianaivoravelo sy Ramanjaka vadiny no tompomenakely nonina tao (Tsy Andrianaivoravelona Mpitandrina akory fa hafa). Izy mivady ireto no nanankinan’ny Mpanjakavavy Ranavalona I ny fananganana sy fikarakarana ny Lapa tao Tsinjoarivo.

Laisser un commentaire