Dépêches

Mandritsara : fidinana vidim-bary

Tafidina 650 ariary ny vidin’ny vary iray kapoaka any amin’ny distrikan’I Mandritsara, raha to aka efa nahatratra 1200 ariary izany tamin’ny volana janoary lasa teo.Tamin’ny faraparan’ny volana Martsa lasa teo dia nanomboka nioty vokatra ny mpamboly vary tany an-toerana. Mitobaka ny vary amidy eny an-tsena, ka izao nahitana fihenam-bidy izao.

Laisser un commentaire